ธนาธร ชำแหละงบกลาโหมไม่โปร่งใส เงินนอกงบประมาณ 19,000ล้าน ตรวจสอบไม่ได้!!

เข้าชม : 43   |  หัวหน้าพรรรคอนาคตใหม่จัดบรรยายพิเศษชำแหละงบกลาโหม เหตุไม่โปร่งใสและไม่เหมาะในการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ทีทำการพรรคอนาคตใหม่ ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จัดบรรยายพิเศษ "ชำแหละงบประมาณกระทรวงกลาโหม" ถึงความไม่โปร่งใสในการใช้งบกระมาณของกระทรวงกลาโหม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท โดยระบุว่า 2.7 ล้านล้านบาทมาจากภาษีของประชาชน ส่วนอีก 5 แสนล้านบาทมาจากเงินกู้ที่รัฐบาลตั้งงบขาดดุลเอาไว้ ซึ่งในงบประมาณทั้งหมดนี้เป็นงบของกระทรวงกลาโหม 23,3000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้เรียกว่าเงินในงบประมาณที่สามารถตรวจสอบและสั่งตัดได้

นายธนาธร กล่าวต่อว่า มีเงินงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณเป็นจำนวน 19,000 ล้านบาท เงินในส่วนนี้ไม่สามารถตรวจได้ ซึ่งไม่รู้เลยว่าเงินนอกงบประมาณมาจากไหน ใช้ไปทำอะไร ใครเป็นคนสั่งจ่าย เอาไปใช้ที่ไหนอย่างไร

นายธนาธร กล่าวว่า จากการที่กองทัพออกมาโต้ว่าเงินนอกงบประมาณจำนวนนี้ นำเอาไปในการบูรณาการเพื่อดูแลประชาชน ตนคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น แต่อยู่ที่การใช้งบประมาณต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ในวันนี้ไม่มีใครมองเห็นว่ารายรับของงบส่วนนี้มาจากไหน และรายจ่าย จ่ายไปที่ใด ขนาดอดีต ส.ส. อย่างตน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนมองไม่เห็น ประชาชนยิ่งไม่มีทางมองเห็นและตรวจสอบได้เงินนอกงบประมาณของกระทรวงต่างๆ นั้นสามารถตรวจสอบได้ เว้นแต่ของกระทรวงกลาโหมเพียงกระทรวงเดียวที่เราไม่รู้ และไม่สามารถขอข้อมูลใดๆ ได้ และความพิเศษนั้นอยู่ที่กฎหมาย 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันที่ให้กระทรวงกลาโหมมีความพิเศษบางอย่าง คือ

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 2561 มาตรา 61(3) อธิบายไว้ว่า เงินนอกงบประมาณทั้งหมดต้องปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยยังตรวจสอบได้ แต่ท่อนหลังได้อธิบายไว้ว่า ยกเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการนำส่งคลัง 2562 ในข้อ 8 อธิบายไว้ว่า การเบิกจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ยึดถือข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง นั้นหมายความว่า ไม่มีกระทรวงไหนได้รับสิทธิพิเศษนี้นอกจากกระทรวงกลาโหม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ปี 2555 ได้อธิบายไว้ว่า ให้แบ่งเงินนอกงบประมาณออกเป็นสองประเภท ซึ่งประเภทแรกให้ทำตามกฎหมายแบบที่กระทรวงอื่นๆทำทั้งหมด แต่เงินนอกงบประมาณประเภทที่สองอธิบายไว้ว่า สามารถตั้งระบบบัญชีเองได้และสามารถตั้งระบบตรวจสอบเองได้ นั้นหมายความว่า ระบบบัญชีของรัฐที่เป็นสากลใช้กันทั่วโลก ใช้ไม่ได้เงินนอกงบประมาณในส่วนที่สองนี้"  นายธนาธร กล่าว

ในช่วงท้ายนายธนาธรได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ โดยช่วยกันรณรงค์ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ซึ่งประเด็นสำคัญคือยกเลิกเกณฑ์ทหารและหันมาใช้ระบบสมัครใจ#งบประมาณประเทศ #กระทรวงกลาโหม #ข่าวการเมือง #พรรคอนคตใหม่ #ธนาธร #ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ


ข่าวล่าสุดหมวด ข่าวการเมือง
ข่าวดัง


แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: Soodsoi@outlook.com | ติดต่อลงโฆษณา: Soodsoi@outlook.com | © 2020 All right reserved. |