ชาวนาเฮ! รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มไร่ละ 500 สูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท

เข้าชม : 217   |  
ชาวนาเตรียมรับเงิน หลังรัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่ม สนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว และเงินทุนช่วยการผลิต ไร่ละ 500 สูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท โอนเงินให้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์รายงานว่า มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการ สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งทยอยโอนเงินช่วยชาวนาที่ขึ้นทะเบียน จำนวนกว่า 4.57 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งจะได้เงินทั้งหมด 2 ส่วน รวมกันสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท ดังนี้...

1.เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10,000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เม.ย.63

2.เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10,000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เม.ย.63

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 ส่ง ธ.ก.ส.โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธกส.ในพื้นที่ใกล้บ้าน


#ช่วยชาวนา #เงินช่วยเหลือ #ปลูกข้าว #เกษตรกร #ชาวนา #ทำนา


ข่าวล่าสุดหมวด ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวดัง


แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: Soodsoi@outlook.com | ติดต่อลงโฆษณา: Soodsoi@outlook.com | © 2020 All right reserved. |