ป.ป.ช. เผยกองทัพบก ยืนหนึ่งมีความโปร่งใสมากที่สุด แซงหน้าทุกกระทรวง

เข้าชม : 67   |  
สำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลยกให้กองทัพบกไทย ยืนหนึ่งเรื่องมีความโปร่งใสมากที่สุด ตรวจสอบได้วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลแห่งประเทศไทย และมีการประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวในงานนี้มีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท เช่น ประเภทจังหวัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ จ.นครพนม ประเภทองค์กรศาลได้คะแนนสูงสุดคือ ศาลยุติธรรม  ประเภทกรมหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย กองทัพบก กรมที่ดิน และสำนักงานกิจการยุติธรรม ตามลำดับโดยใรงาน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า "กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันนี้มาจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อประสานพลังทุกภาคส่วนของประเทศในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้เป็นผลสำเร็จไปสู่ "ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" รวมทั้งผลักดันสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  พร้อมเดินหน้าล่าโกง"
ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ออนไลน์

#ตรวจสอบกองทัพบก #กองทัพบกโปร่งใส #กองทัพบก


ข่าวล่าสุดหมวด ข่าวการเมือง
ข่าวดัง


แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: Soodsoi@outlook.com | ติดต่อลงโฆษณา: Soodsoi@outlook.com | © 2020 All right reserved. |